HOME | ADMIN

 
작성일 : 11-03-28 17:20
2011 신제품 동시 5축 건습식 가공기 CORiTEC 450i + Auto Disk Changer
 글쓴이 : 최고관리자
조회 : 3,549  

CORiTEC 450i 동시 5축 건,습식 가공기 (자동공구교환 12종)

옵션 : 최대 20개의  자동 디스크 체인져 장착 가능 (Over Night Work)

Zirconia, PMMA, Wax, Glass ceramic, CoCr, titanium 가공