HOME | ADMIN

 
작성일 : 11-03-28 17:25
2011 신제품 동시 5축 건습식 고속가공기 CORiTEC 750i
 글쓴이 : 최고관리자
조회 : 3,931  

Up grade 동시 5축 CORiTEC 750i 고속가공기 (4 x disk hoder)
동시 5축 New CORiTEC 550i (2 x disk holder)
동시 4축 CORiTEC 440i (2 x disk holder)